หลักสูตรที่สภาบันคุรุพัฒนารับรอง ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 (หน่วยพัฒนาครู ศธจ.ขอนแก่น)

 

หลักสูตรที่สภาบันคุรุพัฒนารับรอง ประจำปีงบประมาณ 2561-2562  หน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น มี 8 หลักสูตร
รายละเอียดตามเอกสารด้านล้าง