ขอสำรวจเข้ารับการอบรมของหน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น


หน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ขอสำรวจเข้ารับการอบรมของหน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยมี 8 หลักสูตร
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
1.ตอบแบบสอบถาม