Category: OIT

มาตรการการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคล (สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ)

    ดาวน์โหลดเอกสารกดที่...

คณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านทุจริต ประจำปี 2562

  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.ส...

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

ท่านสามารถสอบถามการรับบริการต่างๆไ...