Category: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

ศธจ.ขอนแก่น ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น...

กิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09:30 น...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำหน่วยงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09:30 น....

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แจ้งวัน เวลา สถานที่ สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดข...

รายการทีวีอีสานคนไทยไม่ทิ้งกัน “ตอนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤติทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09:30...

ศธจ.ขอนแก่นร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ดร.สุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.กฤต ส...

การรับรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.กฤต ส...

การประชุมโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนา ครูรุ่นใหม่ ปีที่ 2 “การถอดบทเรียนระดับภูมิภาค”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08....