Category: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบ และแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึษาจังหวัดขอนแก่น

      วันที่ 19 มิถ...

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (อกศจ.)เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

     16 มิถุนายน 25...

บรรยากาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 (วันแรก)

      16 มิถุนายน 2...

การประชุม การตรวจติดตาม นโยบายการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 โควิค-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

        15 มิถ...

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (อกศจ.) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา...

การแข่งขัน เดินวิ่งการกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” มินิมาราธอน Run For Child 2020

1 มี. ค. 63  บริเวณบึงสีฐาน มหาวิท...

กำหนดการ การแข่งขัน เดิน – วิ่ง การกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” มินิมาราธอน Run For Child 2020 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น