Category: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ดร.กันตธี เนื...

การรับรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 1 เมษายน 2565 ดร.กฤต สุวรรณ...

การประชุมการดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อดำเนินงานตามแนวทางการประเมินการจัดทำคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพระเทพวิม

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น...

การประชุมข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น...

การประชุมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น...

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบ...

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 ภาค ค.

วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น...

การรับเอกสารและตรวจสอบหลักฐานของผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น...