Category: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

11 มกราคม 2563 นายวรทัศน์ ธุลีจันท...

การรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครุผู้ช่วย ครั้งที่ 6(เพิ่มเติม) จำนวน 14 อัตรา

วันที่ 7 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษา...

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  19 ธันวาคม 2562   ดร.สุภชัย...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรียกบรรจุครูและปฐมนิเทศ ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6

  16 ธันวาคม2562 สำนักงานศึกษ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือภายใต้โครงการ เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ ของโรงเรียนในการกำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  13 ธันวาคม2562 ดร.สุภชัย จั...

การประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นา...

การออกตรวจติดตามดูแลเฝ้าระวังสถานการณ์/ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในเทศกาลวันลอยกระทง

    วันที่11พฤศจิกายน 25...