Category: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 256

         ...

การประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึ...

บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563

บัญชีรายวัน สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าร...

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบ และแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึษาจังหวัดขอนแก่น

      วันที่ 19 มิถ...

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (อกศจ.)เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

     16 มิถุนายน 25...

บรรยากาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 (วันแรก)

      16 มิถุนายน 2...

การประชุม การตรวจติดตาม นโยบายการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 โควิค-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

        15 มิถ...