Category: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดขอนแก่น

   วันที่ 29 กันยายน 256...

ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

      วันที่ 28 กัน...

ศธจ.ขอนแก่น จัดประชุมการเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีนโควิค 19 (Pizer)/สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา

27 กันยายน 2564 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ...

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายสุภชัย&nb...

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานออนไลน์ “Smart Online Meeting”

31 สิงหาคม 2564 นายกันตธี เนื่องศร...

การอบรมการนำเข้าข้อมูลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA/CATAS) ของสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 2

25 สิงหาคม 2564 นายสุภชัย จันปุ่ม ...

การอบรมการนำเข้าข้อมูลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA/CATAS) ของสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1

24 สิงหาคม 2564 นายกันตธี เนื่องศร...