Category: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. 63 ภาค ก และภาค ข

         ...

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ( ภาค ค)

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ดร.สุภชัย จั...

บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือ...

เลื่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ เป็นวันที่ 24 ก.ค.63

เลื่อนวันบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ...