Category: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

การประชุมพิจารณานักเรียนเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ปี 2564

   วันที่ 7 เมษายน 2564 ...

รายงานจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 (รายวัน)

รายงานจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 (รายวัน)

สรุปผลการสมัครเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 (รายวัน)

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

      4 กุมภาพันธ์ ...

ศธจ.ขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด ต้อนรับรองเลขาธิการ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนตามแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

       3 มกราค...

ศธจ.ขอนแก่น ดำเนินกิจกรรมตามโครงการวิจัย Continuous and Linking Curriculum: CLC จังหวัดขอนแก่น

       วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที...