Category: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2561

วันที่ 3 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษา...

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การประกวดพานบายศรี ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การประกวดพานบายศรี ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศจังหวัดขอนแก่น งานเทศกาลไหมฯ...

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

23 ตุลาคม 2561 นายสุวัฒน์ชัย แสนรา...

ภาพกิจกรรม การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระยะที่ 2)

ระหว่างวันที่ 10-20 กันยายน 2561 ห...

ภาพกิจกรรม การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง

วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2561 ...

ศธจ นครพนม ศึกษาดูงานการจัดทำหลักสูตรการสอน

ศธจ นครพนม ศึกษาดูงานการจัดทำหลักสูตรการสอน

2 ตุลาคม 2561 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช...

เรียกบรรจุครูผู้ช่วย

เรียกบรรจุครูผู้ช่วย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สำนักงานศึกษา...