Category: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

การอบรมพัฒนาครูรอบพิเศษ (รอบสอง) หน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

การอบรมพัฒนาครูรอบพิเศษ (รอบสอง) หน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ห...

รับการตรวจราชการ โดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

  23 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษ...

การบรรจุและปฐมนิเทศ ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

18 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจ...

งานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำปี พ.ศ.2562

  นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้...

การอบรมตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

  วันที่ 4-5 เมษายน 2562 กลุ่...

การอบรมพัฒนาผู้บริหาร/หัวหน้าวิชาการโรงเรียนเอกชน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-net

  ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิกา...