Category: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (อกศจ.) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา...

การแข่งขัน เดินวิ่งการกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” มินิมาราธอน Run For Child 2020

1 มี. ค. 63  บริเวณบึงสีฐาน มหาวิท...

กำหนดการ การแข่งขัน เดิน – วิ่ง การกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” มินิมาราธอน Run For Child 2020 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

     

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจ บุคลากรและนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563...

งานแถลงข่าว Run For Child 2020 “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก”

งานแถลงข่าว Run For Child “ว...

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

16 มกราคม 2563 นายวรทัศน์ ธุลีจันท...