Category: ไม่มีหมวดหมู่

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563...

ขอความอนุเคราะห์ประสานสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์ประสานสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์ประสานสถาบันการศึก...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่และที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย

  วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 0...

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

  วันที่ 7 กันยายน 2562  ดร.ส...

ขอเชิญชมและเชียร์กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 “ขอนแก่นเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น

       

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี  2562

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เน...