Category: ไม่มีหมวดหมู่

ศธจ.ขอนแก่นลงพื้นที่ตามแผนบูรณาการด้านการศึกษา ของจังหวัดขอนแก่น (โรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และ โรงเรียน Stand Alone)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.กันตธี...

แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กรณีที่มีการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียน...

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลดีเด่น เนื่องในงานวันครู จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2564

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศ...

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเร...