Category: ไม่มีหมวดหมู่

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกเลขประชาชน กรณีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ในเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

กซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกเลข...

ประกาศ แจ้งวัน เวลา สถานที่ สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศ แจ้งวัน เวลา สถานที่ สอบ ภา...

การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนก...

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 10

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรร...