Category: หนังสือราชการ

การติดตามรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ

การติดตามรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ

การติดตามรายงานแสดงกิจการและการประ...

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ประจำเดือน มีนาคม 2563 )

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยกา...

แจ้งเลื่อนการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7

แจ้งเลื่อนการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้...

ขอไฟล์ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR) ปีการศึกษา 2561

ขอไฟล์ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561

ขอไฟลืข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการค...

แจ้งการใช้ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน  (ล่วงหน้า)

แจ้งการใช้ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน (ล่วงหน้า)

การใช้ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าเรีย...

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. เขต 25

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครง...

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 (รายวัน)

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือ...