Category: หนังสือราชการ

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ขอใช้บัญชี)

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ขอใช้บัญชี)

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญช...

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา” ระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2563

 ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ  ...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง  แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดข...

เลื่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ เป็นวันที่ 24 ก.ค.63

เลื่อนวันบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ...

โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานแ...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดข...