Category: หนังสือราชการ

บัญชีรายชื่อผู้รับรางวัลในงานวันครูครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

บัญชีรายชื่อผู้รับรางวัลในงานวันครูครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

3.รายชื่อที่นั่งผู้รับรางวัล(ล่าสุ...

กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562

กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562

กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ป...

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหว...

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศ...

ติดตามการจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียนเอกชน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ติดตามการจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียนเ...

ประกาศผลรางวัลคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศผลรางวัลคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศผลรางวัลคัดเลือกผู้ประกอบวิช...

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โรงเรียนเอกชนในสังกัด)

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โรงเรียนเอกชนในสังกัด)

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่า...