Category: หนังสือราชการ

ประกาศผลการคัดเลือกสื่อ คลิปวิดีโอรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศผลการคัดเลือกสื่อ คลิปวิดีโอรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

หนังสือนำส่ง ประกาศผลการคัดเลือกสื...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่นและผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัด

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่นและผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัด

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี...

การประกวด/แข่งขันจัดทำสื่อ คลิปวิดีโอรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565

การประกวด/แข่งขันจัดทำสื่อ คลิปวิดีโอรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565

การประกวด/แข่งขันจัดทำสื่อ คลิปวิด...

การอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

การอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

การอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ต่อต้าน...

แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่อง...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ป...

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบ...