Category: หนังสือราชการ

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมตามโครงการ ศธ .ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจก...

ผลการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย”หนึ่งจังหวัด หนึ่งนวัตกรรมปฐมวัยเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562″

ผลการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษาปฐมวั...

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต...

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุค...

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5

         ...

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม”วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562″

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม”วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562″

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม&#8221...

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุยชน

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุยชน

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมา...

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคล...

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้รอบที่ 5 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ.2561

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้รอบที่ 5...