Category: หนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ

การประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเต...

ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เดิน – วิ่ง การกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” มินิมาราธอน Run For Child 2020

ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแ...

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน และประชาสัมพันธ์การแข่งขัน เดิน – วิ่ง การกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” มินิมาราธอน Run For Child 2020

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน และประชาส...

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน และประชาสัมพันธ์การแข่งขัน เดิน – วิ่ง การกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” มินิมาราธอน Run For Child 2020

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน และประชาส...

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมตามโครงการ ศธ .ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจก...

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอน...