Category: หนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลครูและบ...

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมประกวดในงาน “มหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2564”

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งวงดนต...

แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเอกสารการเดินทางของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเอกสารการเดินทางของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเอกสาร...

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการค...

รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานจ้...

การประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเต...