Category: หนังสือราชการ คุรุสภาฯ

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรไ...

ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทศึกษานิเทศก์ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2561

ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทศึกษานิเทศก์ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2561

ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประก...

ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ   สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดขอนแก่น) ประจำปี พ.ศ. 2561

ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดขอนแก่น) ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอน...

ผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี พ.ศ. 2561

ผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอน...