Category: หนังสือราชการ คุรุสภาฯ

ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทศึกษานิเทศก์ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2561

ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทศึกษานิเทศก์ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2561

ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประก...

ผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับจังหวัด

ผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับจังหวัด

ผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี...

ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561

ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561

ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ...

ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ   สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดขอนแก่น) ประจำปี พ.ศ. 2561

ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดขอนแก่น) ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอน...

ผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี พ.ศ. 2561

ผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอน...

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดขอนแก่น)

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดขอนแก่น)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอน...

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ต่ออายุกรณีเร่งด่วน ” ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ต่ออายุกรณีเร่งด่วน ” ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

  :: ประชาสัมพันธ์ เฉพาะเรื่อ...

หลักฐานที่ใช้แสดงในการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักฐานที่ใช้แสดงในการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักฐานที่ใช้แสดงในการสมัครสอบแข่ง...

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล...