Category: หนังสือราชการ คุรุสภาฯ

ประกาศ ศธจ.ขอนแก่นเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ศธจ.ขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ...

ประกาศ ศธจ.ขอนแก่น เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาต ทำงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร

การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคน...

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลดีเด่น เนื่องในงานวันครู จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2564

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศ...

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ จังหวัดขอนแก่น

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราช...

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา” ระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2563

 ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ  ...