Category: หนังสือราชการ คุรุสภาฯ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 สังกัดศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประเภท ศึกษานิเทศก์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 สังกัดศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประเภท ศึกษานิเทศก์

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาช...

บัญชีรายชื่อผู้รับรางวัลในงานวันครูครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

บัญชีรายชื่อผู้รับรางวัลในงานวันครูครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

3.รายชื่อที่นั่งผู้รับรางวัล(ล่าสุ...

กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562

กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562

กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ป...

ประกาศผลรางวัลคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศผลรางวัลคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศผลรางวัลคัดเลือกผู้ประกอบวิช...

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรไ...

คุรุสภาเชิญร่วมเสนอชื่อผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562

คุรุสภาเชิญร่วมเสนอชื่อผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562

คุรุสภาเชิญร่วมเสนอชื่อผู้มีคุณูปก...

การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2559 ผู้ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ

การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2559 ผู้ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562

การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562

การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที...

ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทศึกษานิเทศก์ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2561

ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทศึกษานิเทศก์ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2561

ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประก...

ผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับจังหวัด

ผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับจังหวัด

ผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี...