Category: หนังสือราชการ กลุ่มเอกชน

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบ...

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอน...

ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ่น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม

ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ่น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม

ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซ...

การดำเนินมาตรการองค์กรปลอดภัยเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง COID 19 เป็นโรคประจำถิ่น

การดำเนินมาตรการองค์กรปลอดภัยเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง COID 19 เป็นโรคประจำถิ่น

การดำเนินมาตรการองค์กรปลอดภัยเพื่อ...

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพ...

การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน “พาน้องกลับมาเรียน” ภาพรวมระดับจังหวัด

การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน “พาน้องกลับมาเรียน” ภาพรวมระดับจังหวัด

การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน &#8...

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บัง...