Category: หนังสือราชการ กลุ่มพัฒนาฯ

ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ่น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม

ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ่น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม

ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซ...

การดำเนินมาตรการองค์กรปลอดภัยเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง COID 19 เป็นโรคประจำถิ่น

การดำเนินมาตรการองค์กรปลอดภัยเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง COID 19 เป็นโรคประจำถิ่น

การดำเนินมาตรการองค์กรปลอดภัยเพื่อ...

การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน “พาน้องกลับมาเรียน” ภาพรวมระดับจังหวัด

การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน “พาน้องกลับมาเรียน” ภาพรวมระดับจังหวัด

การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน &#8...

โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกาา “พาน้องกลับมาเรียน”

โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกาา “พาน้องกลับมาเรียน”

โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคแล...

โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด...

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่องการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง การสรรหา...

ประกาศ ศธจ.ขอนแก่นเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ศธจ.ขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ...

การจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด

การจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด

การจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยของส่วนร...

ประกาศ ศธจ.ขอนแก่น เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น