Category: หนังสือราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ...

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ...

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรร...

เรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 6

เรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเ...

รายละเอียดตำแหน่งว่างและบัญชีตำแหน่งสถานศึกษาว่างเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8

รายละเอียดตำแหน่งว่างและบัญชีตำแหน...

การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชี กศจ.อื่น (กศจ.มหาสารคาม,กศจ.กาฬสินธุ์,กศจ.หนองคาย,กศจ.หนองบัวลำภู) มาขึ้นบัญชี กศจ.ขอนแก่น

การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จา...

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 5

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุค...

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรร...

แจ้งเลื่อนการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7

แจ้งเลื่อนการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการค...