Category: หนังสือราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรร...

แจ้งเลื่อนการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7

แจ้งเลื่อนการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการค...

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. เขต 25

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครง...

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 (รายวัน)

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือ...

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 (รอบที่ 7)

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบร...

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปี พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติย้ายข้...

ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติมประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติมประกาศการรั...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.เขต 25

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ...