Category: หนังสือราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต...

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุค...

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5

         ...

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคล...

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้รอบที่ 5 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ.2561

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้รอบที่ 5...

การสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (แก้ไขเพิ่มเติม)

การสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน...

เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(1) (ศึกษานิเทศก์) กรณี ปกติ

  เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอ...