Category: กิจกรรมกลุ่มอำนวยการ

ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

      วันที่ 28 กัน...

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานออนไลน์ “Smart Online Meeting”

31 สิงหาคม 2564 นายกันตธี เนื่องศร...

การอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ธรรมะกับการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์”

21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ส...

การประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 –...

การประชุมการสรุปงานของผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.ดร.กั...

ศธจ.ขอนแก่น มอบสิ่งของและเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในเขตอำเภอกระนวน

28 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ดร....

การแข่งขัน เดินวิ่งการกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” มินิมาราธอน Run For Child 2020

1 มี. ค. 63  บริเวณบึงสีฐาน มหาวิท...

งานแถลงข่าว Run For Child 2020 “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก”

งานแถลงข่าว Run For Child “ว...