Category: กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

มหกรรมวิชาการ “สานพลัง สานสายใย เปิดบ้านปฐมวัย ไทขอนแก่น 62”

  16 กันยายน 2562 นายปานทอง ส...

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ที่ประสบภัยน้ำท่วม

  4 กันยายน 2562 ดร.ชลำ อรรถธ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม จริยธรรม สู่การทำดี

  30 สิงหาคม 2562 ดร.สุภชัย จ...

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ งานกาชาดและประเพณีผูกเสี่ยวจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

  วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา...

แนวปฏิบัติในการับนักเรียน ครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน

แนวปฏิบัติในการับนักเรียน ครู ผู้ส...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น

  13 สิงหาคม 2562 นายสันติ เห...

การประชุมปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.สุภชัย จั...

การประชุมสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

7 สิงหาคม 2562 นางสาวประดินันท์ สด...

ประชาสัมพันธ์  โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติ...

ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฝึกสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  22 พฤษภาคม 2562 ดร.สุภชัย จ...