Category: กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ประจำเดือน มีนาคม 2563 )

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยกา...

การแข่งขัน เดินวิ่งการกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” มินิมาราธอน Run For Child 2020

1 มี. ค. 63  บริเวณบึงสีฐาน มหาวิท...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจ บุคลากรและนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563...

งานแถลงข่าว Run For Child 2020 “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก”

งานแถลงข่าว Run For Child “ว...

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

16 มกราคม 2563 นายวรทัศน์ ธุลีจันท...

วันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

11 มกราคม 2563 นายวรทัศน์ ธุลีจันท...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือภายใต้โครงการ เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ ของโรงเรียนในการกำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  13 ธันวาคม2562 ดร.สุภชัย จั...

มหกรรมวิชาการ “สานพลัง สานสายใย เปิดบ้านปฐมวัย ไทขอนแก่น 62”

  16 กันยายน 2562 นายปานทอง ส...

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ที่ประสบภัยน้ำท่วม

  4 กันยายน 2562 ดร.ชลำ อรรถธ...