Category: กิจกรรมกลุ่มพัฒนาการศึกษา

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (อกศจ.)เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

     16 มิถุนายน 25...

การแข่งขัน เดินวิ่งการกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” มินิมาราธอน Run For Child 2020

1 มี. ค. 63  บริเวณบึงสีฐาน มหาวิท...

งานแถลงข่าว Run For Child 2020 “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก”

งานแถลงข่าว Run For Child “ว...

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

16 มกราคม 2563 นายวรทัศน์ ธุลีจันท...

วันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

11 มกราคม 2563 นายวรทัศน์ ธุลีจันท...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือภายใต้โครงการ เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ ของโรงเรียนในการกำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  13 ธันวาคม2562 ดร.สุภชัย จั...

การออกตรวจติดตามดูแลเฝ้าระวังสถานการณ์/ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในเทศกาลวันลอยกระทง

    วันที่11พฤศจิกายน 25...

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

  วันที่ 7 กันยายน 2562  ดร.ส...