Category: กิจกรรมกลุ่มพัฒนาการศึกษา

การประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียนเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปี 2565

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น....

ศธจ.ขอนแก่น ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น...

กิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09:30 น...

การประชุมโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนา ครูรุ่นใหม่ ปีที่ 2 “การถอดบทเรียนระดับภูมิภาค”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08....

ต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ 12

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวล...

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประเภท “สถานศึกษา” ขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัด

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวล...

การประชุมโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤติทางการศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.0...

ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

      วันที่ 28 กัน...