Category: กิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล

กิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09:30 น...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แจ้งวัน เวลา สถานที่ สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดข...

การรับรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.กฤต ส...

ต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ 12

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวล...

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผ...

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุค...

ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด...