Category: กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

ศธจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่น

  วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ผู้...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของจังหวัดขอนแก่น โครงการ Teams For Education:TFE

21 มิถุนายน2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ...

ร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    10 มิถุนายน 2562 นาย...

รับการตรวจราชการ โดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

  23 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษ...

การบรรจุและปฐมนิเทศ ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

18 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจ...

การอบรมตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

  วันที่ 4-5 เมษายน 2562 กลุ่...

การประชุมรายงานข้อมูลเพื่อเตรียมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

25 มีนาคม 2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศ...

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาไอคิวเด็กปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น...