Category: กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบ และแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึษาจังหวัดขอนแก่น

      วันที่ 19 มิถ...

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (อกศจ.)เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

     16 มิถุนายน 25...

การประชุม การตรวจติดตาม นโยบายการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 โควิค-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

        15 มิถ...

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (อกศจ.) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา...

การแข่งขัน เดินวิ่งการกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” มินิมาราธอน Run For Child 2020

1 มี. ค. 63  บริเวณบึงสีฐาน มหาวิท...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจ บุคลากรและนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563...

งานแถลงข่าว Run For Child 2020 “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก”

งานแถลงข่าว Run For Child “ว...