Category: กิจกรรมกลุ่มกิจการลูกเสือฯ

ศธจ.ขอนแก่น ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น...

กิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09:30 น...

รายการทีวีอีสานคนไทยไม่ทิ้งกัน “ตอนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤติทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09:30...

ต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ 12

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวล...

การประชุมโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤติทางการศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.0...

การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ศึกษาธิกา...

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 464

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ดร.กฤต สุวร...

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 / 2564

   วันที่ 11 พฤศจิกายน 2...

ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

      วันที่ 28 กัน...