Category: กิจกรรมกลุ่มกิจการลูกเสือฯ

รับการตรวจราชการ โดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

  23 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษ...

โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

ดีเด่น1ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น...

ประกาสรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยประจำปี๒๕๖๒

ประกาสรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยประจำปี๒๕๖๒

พี่น้อย1พี่น้อย2

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)

123

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด

1 2 3 4 5 6

ลูกเสือ – เนตรนารี ขอนแก่น สวนสนามเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

ลูกเสือ – เนตรนารี ขอนแก่น สวนสนาม...

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี  2561 วันที่  18  มิถุนายน 2561

กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2561 วันที่ 18 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ดร.ภู...

เตรียมความพร้อม ศธจ.ขอนแก่น การดูแลนักเรียน นักศึกษาโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์

เตรียมความพร้อม ศธจ.ขอนแก่น การดูแลนักเรียน นักศึกษาโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์

เตรียมความพร้อม ศธจ.ขอนแก่น การดูแ...