Author: ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และส่งนักเรียน นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และส่งนักเรียน นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และส่งน...

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

23 ตุลาคม 2561 นายสุวัฒน์ชัย แสนรา...

การจัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ขอนแก่นคอนเทสต์” งานเทศกาลไหมนานาชาติฯประจำปี2561

การจัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ขอนแก่นคอนเทสต์” งานเทศกาลไหมนานาชาติฯประจำปี2561

การจัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ขอนแก่น...

ศธจ นครพนม ศึกษาดูงานการจัดทำหลักสูตรการสอน

ศธจ นครพนม ศึกษาดูงานการจัดทำหลักสูตรการสอน

2 ตุลาคม 2561 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช...

เรียกบรรจุครูผู้ช่วย

เรียกบรรจุครูผู้ช่วย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สำนักงานศึกษา...

สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย

สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย

1 กันยายน 2561 ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง...

มหกรรมวิชาการ “มอนเตสชอริ ไทยแลนด์ 2018”

มหกรรมวิชาการ “มอนเตสชอริ ไทยแลนด์ 2018”

27 สิงหาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระ...

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยการว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยการว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

23 สิงหาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระ...