Author: กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 6

เรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเ...

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2561 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

  การเรียกผู้สอบแข่งขันได้เพื...

หนังสือนำส่งที่ ศธ 0261/4560 ลว.18 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางหรือเกณฑืการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อรับย้าย โอนหรือเลื่อน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

หนังสือนำส่งที่ ศธ 0261/4560 ลว.18 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางหรือเกณฑืการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อรับย้าย โอนหรือเลื่อน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

นำส่ง เรียน ผอ.สพป.ขก. เขต 1-5 ,แล...

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2561

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2561

เรียกบรรจุครั้งที่3 บัญชีเรียกบรรจ...

สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างผู้อำนวยการส...

บัญชีเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตามกลุ่มวิชาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก แยกตามเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3

บัญชีเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตามกลุ่มวิชาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก แยกตามเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3

บัญชีเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ คร...

เรื่อง เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2561

เรื่อง เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2561

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งค...

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2561

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2561

บัญชีเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้หนั...

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง โรงเรียน และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง โรงเรียน และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

บัญชีเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้บัญ...