Author: กลุ่มบริหารงานบุคคล

ขอเชิญครูเข้าร่วมประชุมและเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2565 

ขอเชิญครูเข้าร่วมประชุมและเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2565 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ล...

ประชาสัมพันธ์แบบสอบถาม เรื่อง การเปิดหลักสูตรสาขาออกแบบนวัตกรรมการสอน และการนิเทศ (หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก)

ประชาสัมพันธ์แบบสอบถาม เรื่อง การเปิดหลักสูตรสาขาออกแบบนวัตกรรมการสอน และการนิเทศ (หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก)

ด้วย สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการ...

คุรุสภาเปิดรับรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ. …. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

คุรุสภาเปิดรับรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ. …. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ขณะนี้ คุรุสภาอยู่ระหว่างดำเนินการ...

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ. 2563-2564 ครั้งที่ 2

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ. 2563-2564 ครั้งที่ 2

รายละเอียดจำนวนตำแหน่งว่าง และสถาน...

ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกลำดวน” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕

ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกลำดวน” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕

ด้วยมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ...

ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมงาน Gala Night Thai Silk งานเฟชั่นโชว์ผ้าไทย พร้อมกับต้อนรับสาวงาม 77 จังหวัด ในการเป็นเจ้าภาพเก็บตัวมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ณ จังหวัดขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมงาน Gala Night Thai Silk งานเฟชั่นโชว์ผ้าไทย พร้อมกับต้อนรับสาวงาม 77 จังหวัด ในการเป็นเจ้าภาพเก็บตัวมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ณ จังหวัดขอนแก่น

     &nbs...