Author: กลุ่มพัฒนาฯ

ประกาศผลการคัดเลือกสื่อ คลิปวิดีโอรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศผลการคัดเลือกสื่อ คลิปวิดีโอรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

หนังสือนำส่ง ประกาศผลการคัดเลือกสื...

การประกวด/แข่งขันจัดทำสื่อ คลิปวิดีโอรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565

การประกวด/แข่งขันจัดทำสื่อ คลิปวิดีโอรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565

การประกวด/แข่งขันจัดทำสื่อ คลิปวิด...

การอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

การอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

การอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ต่อต้าน...

แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่อง...

ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ่น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม

ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ่น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม

ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซ...

การดำเนินมาตรการองค์กรปลอดภัยเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง COID 19 เป็นโรคประจำถิ่น

การดำเนินมาตรการองค์กรปลอดภัยเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง COID 19 เป็นโรคประจำถิ่น

การดำเนินมาตรการองค์กรปลอดภัยเพื่อ...

การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน “พาน้องกลับมาเรียน” ภาพรวมระดับจังหวัด

การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน “พาน้องกลับมาเรียน” ภาพรวมระดับจังหวัด

การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน &#8...