Author: admin

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเล...

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดประกวดขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

           วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ...

ประกาศถอนรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

ประกาศ ถอนรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ...

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563-2564 (ฉบับทบทวน) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 ...

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ งานกาชาดและประเพณีผูกเสี่ยวจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

  วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา...

ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุค...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น

  13 สิงหาคม 2562 นายสันติ เห...