โครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

           วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ท่านดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้แก่ คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บ.อักษรฯ& LA Education ให้ความรู้ การใช้ digital platform สื่อฯ ผ่านออนไลน์ ในห้วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้รับเกียรติจากท่านฐิตินันท์ แสงนาค สส.ขอนแก่นเขต1 ท่านพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ และผู้มีเกียรติ ร่วมรับฟังบรรยาย พร้อมแถลงข่าวฯ ต่อสื่อมวลชนพร้อมเข้าสู่เมืองแห่ง SmartEducation

ภาพกิจกรรม