โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย โรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดขอนแก่น

 วันที่ 25  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการอบรมครูปฐมวัยในสังกัดโรงเรียนเอกชน จำนวน 160 คน ตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย โรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ โดยทีมวิทยากรศึกษานิเทศก์ปฐมวัย ศธจ.ขอนแก่น,ครูปริชาติ สอนโก่ย สพป.ขก. 1. และครูอุไร ศรีจันทร์ สพป.ขก. 4

 

ภาพกิจกรรม