เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5

   

           10 กรกฎาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรียกบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 5/2562 จำนวน 28 อัตรา ขอใช้บัญชี จำนวน 3 อัตรา โดย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะและบรรยายพิเศษการปฏิบัติตนในการประกอบวิชาชีพครู คุณลักษณะที่ดีของความเป็นครู ซึ่งแยกได้ดังนี้ 
     สพป.ขอนแก่น เขต 1 จำนวน 4 อัตรา(ย้ายตามผลสอบ 1 อัตรา)
     สพป.ขอนแก่น เขต 2 จำนวน 2 อัตรา
     สพป.ขอนแก่น เขต 3 (ไม่มีตำแหน่งว่าง)
     สพป.ขอนแก่น เขต 4 จำนวน 7 อัตรา
     สพป.ขอนแก่น เขต 5 จำนวน 6 อัตรา 
     สพม.25 จำนวน 6 อัตรา   และขอใช้บัญชี จำนวน 3 อัตรา 
    สละสิทธิ์ 3 ราย ได้แก่
              1. วิชาเอกภาษาไทย
              2. วิชาเอกสังคมศึกษา
               3. วิชาเอกปฐมวัย
ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม