เรียกบรรจุตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. 63

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 จำนวน 7 อัตรา โดยมี นายกันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ปฐมนิเทศ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น