เรียกบรรจุครูผู้ช่วย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น รับรายงานตัวผู้ผ่าน การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 48 อัตรา ณ ห้องประชุม พระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และรับรายงานตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล อีกจำนวน 89 คน รวมเรียกบรรจุทั้งหมด 137 อัตรา
นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศผู้ที่มารายงานตัวในครั้งนี้ โดยมีดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ประธานกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ได้ให้เกียรติมาพบปะและให้ความรู้ด้านสวัสดิการต่าง ๆ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นครู หลักการในความเป็นครู ให้กับครูผู้มาบรรจุใหม่ ครั้งนี้ด้วย

วิไลพร ภูชื่นศรี นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ภาพ/ข่าว