เตรียมความพร้อม ศธจ.ขอนแก่น การดูแลนักเรียน นักศึกษาโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์

เตรียมความพร้อม ศธจ.ขอนแก่น การดูแลนักเรียน นักศึกษาโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ระดมความคิดบุคลากร จากสพป.ขอนแก่น เขต 1-5  สพม.เขต 25 เพื่อ ให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการดูแลบุตรหลานที่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความปกครองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา พ่อแม่/ผู้ปกครอง สร้างครอบครัวให้เข้มแข็งและอบอุ่น