สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจ บุคลากรและนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดร. สุภชัย จันปุ่ม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจ บุคลากรและนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  ซึ่งการทดสอบในสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(มหาชน)ด้วยความเรียบร้อยดี

กิจกรรม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563