สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรียกบรรจุครูและปฐมนิเทศ ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6

   16 ธันวาคม2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรียกบรรจุครูและปฐมนิเทศ ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6 โดย ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ดร.ทวีศิลป์ สารเสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น พบปะและให้โอวาทแนวทางนโยบาย สิทธิประโชย์ที่พึงจะได้รับจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครุขอนแก่น และสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น และ ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะและแนะนำมอบนโยบาย การปฏิบัติตนในฐานะข้าราชการครูที่ดี พร้อมปฐมนิเทศ ซึ่งมีครูใหม่มาบรรจุในวันนี้จำนวน 242 คน พร้อมรับหนังสือส่งตัวไปรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้เลือกไว้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม