สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย

1 กันยายน 2561 ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานสอบสัมภาษณ์ ในการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในวิชาชีพ(สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เข้าสอบสัมภาษณ์ ภาค ค จำนวนทั้งหมด 916 คน และจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ที่สอบขึ้นบัญชีตามลำดับคะแนนสอบในวันที่ 6 กันยายน 2561