ศธจ นครพนม ศึกษาดูงานการจัดทำหลักสูตรการสอน

2 ตุลาคม 2561 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ในการมาศึกษาดูงานเรื่อง “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา” เพื่อการนำไปพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศในการจัดเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

วิไลพร ภูชื่นศรี นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ภาพ/ข่าว