ศธจ.ขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด ต้อนรับรองเลขาธิการ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนตามแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

       3 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดขอนแก่น ในการลงพื้นที่พิจารณาแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน ระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.กันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมคณะเข้าร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินงานในภาคเช้า ณ ห้องประชุม ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และภาคบ่าย ได้ลงพื้นที่พิจารณาแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1