ศธจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ระดับจังหวัดขอนแก่น