ศธจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ระดับจังหวัดขอนแก่น

         วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.กันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะทำงานบูรณาการ ด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการกรรมการ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ระดับจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจากทีมคณะทำงาน/ผู้บริหาร ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต1-5 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ณ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด สพป.ขก.เขต 2(ภาคเช้า)และโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ อำเภอหนองสองห้อง สพป.ขก. เขต 3(ภาคบ่าย)