ศธจ.ขอนแก่น ดำเนินกิจกรรมตามโครงการวิจัย Continuous and Linking Curriculum: CLC จังหวัดขอนแก่น