ศธจ.ขอนแก่น ดำเนินกิจกรรมตามโครงการวิจัย Continuous and Linking Curriculum: CLC จังหวัดขอนแก่น

       วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงานวิจัย “โครงการวิจัย Continuous and Linking Curriculum: CLC จังหวัดขอนแก่น” ภายใต้การนำของ ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นและคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินกิจกรรมประชาคมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจับคู่สถาบัน (Matching) ขยายผลการใช้หลักสูตร Tubtim Chumphae Rice Branding ระหว่างโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม โรงเรียนโคกม่วงศึกษา โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม และโรงเรียนบ้านโคกสูง สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 กับวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ และมมร.ศูนย์การศึกษาชุมแพ  ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น