ศธจ.ขอนแก่น จัดประชุมการเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีนโควิค 19 (Pizer)/สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา