ลูกเสือ – เนตรนารี ขอนแก่น สวนสนามเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

ลูกเสือ – เนตรนารี ขอนแก่น สวนสนามเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30 น. ที่สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561พิธีเริ่มด้วย ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการ จ.ขอนแก่น รายงานว่า เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวที และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร ชาวไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษานี้ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ มีความยึดมั่น ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จึงกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ขึ้นทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความยึดมั่น ในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ ในการจัดงานครั้งนี้ มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน จำนวน ๒,๐๐๐ คน เข้าร่วมพิธี จากสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด และมีการจัดงานนี้ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับอำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่น พิธีสำคัญในการจัดงานวันนี้ ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา ซึ่งได้จัดส่งผู้แทน กองลูกเสือจากโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ไปร่วมตักบาตร ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และจัดให้มีการบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่สาธารณะ เช่น สนามกีฬากลางจังหวัด โรงเรียน วัด สวนสาธารณะ และจะมีการปลูกต้นไม้ ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร การจัดงานตามโครงการนี้ สำเร็จลงได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติว่า ขอชื่นชมยินดี ในความพร้อมเพรียง ของคณะพี่น้องลูกเสือจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของกองลูกเสือ เนตรนารี จากทุกสถานศึกษา และทุกสังกัด เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อีกทั้ง เป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความยึดมั่น ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝัง ความมีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นพลเมืองดี ของประเทศชาติ ตามพระราชปณิธาน ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย จบแล้วกองลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือชาวบ้านที่มาร่วมในพิธีได้เดินสวนสนามแสดงความเคารพประธานในพิธีเสร็จแล้วต่างแยกย้ายกันไปบำเพ็ญประโยชน์ยังสถานที่ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นอันเสร็จพิธีโครงการเฉลิมพระเกียรติ.

วิไลพร/ภาพ/ข่าว