ศธจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ผู้รับผิดชอบภารกิจการนิเทศ “แคน Coaching Teams Model” โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่นได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศชั้นเรียนครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการวิจัย ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้คือโรงเรียนบ้านยางคำ สพป.ขอบแก่น เขต 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มา ณ โอกาสนี้

 

ภาพกิจกรรม