ร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   

      10 มิถุนายน 2562 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น       พร้อมด้วย ดร.พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น          นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นางสังวาลย์ พลวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางศิริวรรณ จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ   เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก      โดยท่าน ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น

 

ภาพกิจกรรม