การประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เข้าประเมิน คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี ชั้น2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม