ภาพกิจกรรม การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง

วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ประจำงบปีประมาณ พ.ศ.2561