พิธีมอบเกียรติบัตร ป้ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ และโล่เกียรติยศ